WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W DNIU 31.03.2021 r. GODZINA 09:00

W celu ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego – w celu wpisania się na listę naboru. Kompletną dokumentacją można złożyć na końcu formularza rejestracyjnego, dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji: ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki lub drogą e-mail: biurootwii@frp.pl biuro2otwii@frp.pl biuro3otwii@frp.pl Nabór wniosków jest przyjmowany według kolejności zgłoszeń. Po złożeniu formularza rejestracyjnego z osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie składania wniosku skontaktuje się nasz pracownik – w celu ewentualnego uzupełnienia pozostałej dokumentacji.

Szanowni Przedsiębiorcy

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach została wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na Pośrednika Finansowego, którego zadaniem będzie udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.