Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY

Jarosław Niewiński
e-mail: biuro3otwii@frp.pl
telefon: +48 731 757 000