Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki

Dorota Mackiewicz
e-mail: biuro2otwii@frp.pl
telefon: +48 730 938 766

Jarosław Niewiński
e-mail: biuro3otwii@frp.pl
telefon: +48 731 757 000

Patryk Fendrych
e-mail: biurootwii@frp.pl
telefon: +48 605 418 691
OŚWIADCZENIA:
Dokumentacja pożyczki (skan wniosku + wymagane załączniki) - plik spakowany w formacie ZIP
Prześlij

Dostosuj formularz