WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W DNIU 13.09.2021 r. GODZINA 09:00

Szanowni Przedsiębiorcy województwa podlaskiego,

Informujemy, iż z dniem 13.09.2021 o godzinie 9:00 zostaje wstrzymany nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

W ostatnim naborze zarejestrowano wnioski pokrywające 200% dostępnej alokacji środków.

Wnioski pożyczkowe będą rozpaprywane w kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Aktualna dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku znajduje się na stronie: https://plynnosciowa.frp.pl.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach nie współpracuje z pośrednikami

w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

W celu ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego – w celu wpisania się na listę naboru. Kompletną dokumentacją można złożyć na końcu formularza rejestracyjnego, dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji: ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki lub drogą e-mail: biurootwii@frp.pl biuro2otwii@frp.pl biuro3otwii@frp.pl Nabór wniosków jest przyjmowany według kolejności zgłoszeń. Po złożeniu formularza rejestracyjnego z osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie składania wniosku skontaktuje się nasz pracownik – w celu ewentualnego uzupełnienia pozostałej dokumentacji.

Poniżej publikujemy listę wniosków pożyczkowych zgłoszonych w ostatnim naborze – według stanu na dzień 13.09.2021 godz. 13:00.